Toekomstige studies

Achtergrond

Op deze pagina vindt u een overzicht van de (literatuur) studies die wij op korte en lange termijn willen gaan uitvoeren.

Literatuurstudie/review omtrent proportie van ovariële metastasen binnen de jonge/premenopauzale populatie

Cohortstudie in zes regionale ziekenhuizen omtrent proportie van ovariële metastasen binnen de jonge/premenopauzale populatie

Invloed van systemische therapie op de overleving van vrouwen met ovariële metastasen

Ovariële metastasen in relatie tot (alle) primaire tumoren, als bron

Risico op primair ovariumcarcinoom binnen de populatie vrouwen met een colorectaal carcinoom in vergelijking met een controle populatie