Toekenning KWF implementatiesubsidie!

Eind 2023 hebben we het mooie nieuws ontvangen dat KWF heeft besloten om ons project getiteld ´Implementing optional prophylactic salpingooophorectomy in postmenopausal women undergoing an elective surgery for colorectal cancer in the Netherlands´ te financieren. Dit project heeft als doel dat alle postmenopauzale darmkanker patiënten in heel Nederland dezelfde informatie en keuzemogelijkheid tot preventieve verwijdering van de eierstokken krijgen aangeboden. Wij streven ernaar om in 2027 dit proces van voorlichting in alle Nederlandse ziekenhuizen ingebouwd te hebben. Wij willen KWF Kankerbestrijding en alle donateurs en inzamelaars uiteraard hartelijk bedanken voor de aanmoediging van dit project!