ROMIC: ROLE OF OVARIAN METASTASES IN COLORECTAL CANCER

Algemene informatie

Op deze website vindt u veel informatie over de rol die ovariële metastasen (eierstokuitzaaiingen) in relatie tot dikke darmkanker (colorectaal carcinoom) kunnen hebben. Dit doen wij op de volgende manieren:

Voor de professional en geïnteresseerden

Wij zullen ingaan op de klinische relevantie met bijbehorende wetenschappelijke & klinische ontwikkelingen.

Voor patiënten en (directe) betrokkenen

Wij zullen toelichten wat de achtergrond is en welke keuzes er gemaakt zouden kunnen worden.

Achtergrond

Bij vrouwen met dikke darmkanker komen uitzaaiingen in de eierstokken gemiddeld in 3,4% van de gevallen voor. Deze uitzaaiingen zijn opvallend ongevoelig voor chemotherapie en mede daardoor kan de totale overleving negatief beïnvloed worden. Men zou dus preventief de eierstokken met eileiders bij de primaire operatie voor dikke darmkanker kunnen verwijderen. Daarmee kan de ontwikkeling van uitzaaiingen of eventuele verdere uitgroei van (reeds aanwezige) uitzaaiingen in de eierstokken worden voorkómen. Bij post-menopauzale vrouwen (in de leeftijd van 60 jaar en ouder) is hiervoor reeds een informatie-module ontwikkeld.

Welkom op de ROMIC website

Deze website geeft een overzicht van alle reeds gepubliceerde artikelen en (pre-) klinische onderzoeken. Daarnaast wordt er ook voor patiënten ingegaan op de voor hun relevante zaken.

Regelmatig zal er nieuws gepubliceerd worden waarbij we de meest recente ontwikkelen met u zullen delen.

Op de verschillende pagina’s is informatie beschikbaar voor zowel artsen als patiënten. De meeste informatie is ook te downloaden via de downloadpagina.

Als u vragen of opmerkingen heeft zijn de onderzoekers bereikbaar via de contactpagina.

Nieuws

Toekenning KWF implementatiesubsidie!

Eind 2023 hebben we het mooie nieuws ontvangen dat KWF heeft besloten om ons project getiteld ´Implementing optional prophylactic salpingooophorectomy in postmenopausal women undergoing an elective surgery for colorectal cancer in the Netherlands´ te financieren. Dit project heeft als doel dat alle postmenopauzale darmkanker patiënten in heel Nederland dezelfde informatie en keuzemogelijkheid tot preventieve verwijdering […]

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen