ROMIC: ROLE OF OVARIAN METASTASES IN COLORECTAL CANCER

Algemene informatie

Op deze website vindt u veel informatie over de rol die ovariële metastasen (eierstokuitzaaiingen) in relatie tot dikke darmkanker (colorectaal carcinoom) kunnen hebben. Dit doen wij op de volgende manieren:

Voor de professional en geïnteresseerden

Wij zullen ingaan op de klinische relevantie met bijbehorende wetenschappelijke & klinische ontwikkelingen.

Voor patiënten en (directe) betrokkenen

Wij zullen toelichten wat de achtergrond is en welke keuzes er gemaakt zouden kunnen worden.

Achtergrond

Bij vrouwen met dikke darmkanker komen uitzaaiingen in de eierstokken gemiddeld in 3,4% van de gevallen voor. Deze uitzaaiingen zijn opvallend ongevoelig voor chemotherapie en mede daardoor kan de totale overleving negatief beïnvloed worden. Men zou dus preventief de eierstokken met eileiders bij de primaire operatie voor dikke darmkanker kunnen verwijderen. Daarmee kan de ontwikkeling van uitzaaiingen of eventuele verdere uitgroei van (reeds aanwezige) uitzaaiingen in de eierstokken worden voorkómen. Bij post-menopauzale vrouwen (in de leeftijd van 60 jaar en ouder) is hiervoor reeds een informatie-module ontwikkeld.

Welkom op de ROMIC website

Deze website geeft een overzicht van alle reeds gepubliceerde artikelen en (pre-) klinische onderzoeken. Daarnaast wordt er ook voor patiënten ingegaan op de voor hun relevante zaken.

Regelmatig zal er nieuws gepubliceerd worden waarbij we de meest recente ontwikkelen met u zullen delen.

Op de verschillende pagina’s is informatie beschikbaar voor zowel artsen als patiënten. De meeste informatie is ook te downloaden via de downloadpagina.

Als u vragen of opmerkingen heeft zijn de onderzoekers bereikbaar via de contactpagina.

Nieuws

ROMIC nieuwsbrief nummer 4

Eind 2022 is de 4e ROMIC nieuwsbrief verschenen. Hierin staat onder andere een overzicht van centra welke de ROMIC informatiemodule aanbieden en staan de plannen voor 2023!

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen